سرور مجازی آلمان

DE-SATA-VPS-1
 • رم 1 گیگابایت
 • هارد 50 گیگابایت SATA
 • پردازنده 1 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • آیپی 1 عدد اختصاصی
 • آپتایم و کیفیت سرور (99.9% تضمینی)
 • انتخاب سیستم عامل دلخواه رایگان
 • تحویل خودکار و آنی
DE-SATA-VPS-2
 • رم 2 گیگابایت
 • هارد 100 گیگابایت SATA
 • پردازنده 2 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • آیپی 1 عدد اختصاصی
 • آپتایم و کیفیت سرور (99.9% تضمینی)
 • انتخاب سیستم عامل دلخواه رایگان
 • تحویل خودکار و آنی
DE-SATA-VPS-3
 • رم 3 گیگابایت
 • هارد 125 گیگابایت SATA
 • پردازنده 3 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • آیپی 1 عدد اختصاصی
 • آپتایم و کیفیت سرور (99.9% تضمینی)
 • انتخاب سیستم عامل دلخواه رایگان
 • تحویل خودکار و آنی
DE-SATA-VPS-4
 • رم 4 گیگابایت
 • هارد 150 گیگابایت SATA
 • پردازنده 3 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • آیپی 1 عدد اختصاصی
 • آپتایم و کیفیت سرور (99.9% تضمینی)
 • انتخاب سیستم عامل دلخواه رایگان
 • تحویل خودکار و آنی
DE-SATA-VPS-6
 • رم 6 گیگابایت
 • هارد 175 گیگابایت SATA
 • پردازنده 4 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • آیپی 1 عدد اختصاصی
 • آپتایم و کیفیت سرور (99.9% تضمینی)
 • انتخاب سیستم عامل دلخواه رایگان
 • تحویل خودکار و آنی
DE-SATA-VPS-8
 • رم 8 گیگابایت
 • هارد 200 گیگابایت SATA
 • پردازنده 4 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • آیپی 1 عدد اختصاصی
 • آپتایم و کیفیت سرور (99.9% تضمینی)
 • انتخاب سیستم عامل دلخواه رایگان
 • تحویل خودکار و آنی
DE-SATA-VPS-12
 • رم 12 گیگابایت
 • هارد 250 گیگابایت SATA
 • پردازنده 6 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • آیپی 1 عدد اختصاصی
 • آپتایم و کیفیت سرور (99.9% تضمینی)
 • انتخاب سیستم عامل دلخواه رایگان
 • تحویل خودکار و آنی
DE-SATA-VPS-16
 • رم 16 گیگابایت
 • هارد 300 گیگابایت SATA
 • پردازنده 8 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • آیپی 1 عدد اختصاصی
 • آپتایم و کیفیت سرور (99.9% تضمینی)
 • انتخاب سیستم عامل دلخواه رایگان
 • تحویل خودکار و آنی